การสั่งซื้อและจัดส่ง

วิธีการชำระค่าสินค้า
1. มารับสินค้าด้วยตนเองพร้อมชำระเงิน
2. ชำระค่าสินค้าปลายทางกับพนักงานจัดส่งสินค้า 
(มีค่าบริการจัดส่ง ตามระยะทาง) เฉพาะภายในเขตกรุงเทพฯ
3. 
ชำระค่าสินค้าปลายทาง ด้วยบริการจัดส่งทางไปรษณีย์แบบ พกง. (พัสดุเก็บเงินปลายทาง)
4. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร พร้อมบริการจัดส่งทางไปรษณีย์แบบด่วน EMS

 

บัญชีธนาคารสำหรับชำระค่าสินค้า

ธนาคารไทยพาณิชย์ 

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงศรี

 

"สินค้า ทุกชิ้นจะมีการรับประกัน 1 ปี หรือตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในรายการสินค้าแต่ละรุ่น กรณีที่ผู้สั่งซื้อรับสินค้าไปแล้ว แต่สินค้าเกิดขัดข้องใช้งานไม่ได้ ทาง soundswells ยินดีเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ให้ทันที โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้สั่งซื้อได้รับสินค้าไปแล้ว ซึ่งการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ให้กับผู้สั่งซื้อ ทางเรา จะทำการตรวจสอบสินค้าที่ผู้สั่งซื้อส่งกลับมา ถ้าตรวจสอบพบว่าสินค้าที่ส่งกลับมาเพื่อเปลี่ยนใหม่ มีความเสียหายอันมีสาเหตุมาจากผู้สั่งซื้อได้ทำการดัดแปลงหรือแก้ไขตัวสินค้า ทางเรา ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ให้กับผู้สั่งซื้อ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวสินค้าทุกกรณี" 
"กรณี ที่ลูกค้าโอนเงินชำระค่าสินค้าเพื่อสั่งซื้อสินค้าหรือสั่งจองสินค้าเรียบ ร้อยแล้ว แต่ทาง SoundsWells ไม่สามารถส่งหรือจัดหาสินค้าให้ตามที่ผู้ซื้อต้องการได้ ทางเราจะติดต่อกับทางผู้ซื้อเพื่อแจ้งให้ผู้ซื้อทราบ และถ้าผู้ซื้อมีความประสงค์ต้องการให้โอนเงินคืนให้กับผู้ซื้อ ทางเรา จะดำเนินการโอนเงินคืนให้กับผู้ซื้อภายใน 3 วัน หลังจากที่ได้แจ้งให้ผู้ซื้อทราบ"